Amatørkulturrådet Øygarden


Oddvar Rebnord
Leiar
918 64 640
Eivind Helland
Nestleiar
954 54 098
Oddvar Rebnord
Kasserer
918 64 640
Irene Evensen
Sekretær
932 28 434
Andreas Steigen
Styremedlem
957 70 069
Kjell Sandvik
Styremedlem
407 35 214
Liv Edel Mikkelsen
Varamedlem
986 55 190
Andreas Steigen
Permisjon
957 70 069