Amat√łrkulturr√•det √ėygarden

 
30.03.2022
10.07.2021


Vi har utlyst ei annonsering som går på Facebook, websidene våre og som kjem i Vestnytt i neste veke:

Kunstnarar blir med dette inviterte til √• s√łkja st√łtte/delfinansiering til installasjonar som t√•ler √• st√• ute.
Det er eit vilk√•r at kunstnarar som f√•r tilsegn om st√łtte, m√• ha verket ferdig innan 1.november i √•r.
Det er ein fordel om kunstnaren har ei kobling med lokale opplevingsbedrifter. Samarbeid med h√łgskule/universitet/n√¶ringsliv vektar sterkt.
Vi √łnskjer √• styrkja dei kreative n√¶ringane i kommunen og bidra til √• skapa opplevingar som er retta mot aktivitet heile √•ret for tilreisande og innbyggjarar.

S√łknad
Send s√łknad med prosjektskisse og budsjett til √ėygarden kommune innan 9.august. Maks st√łtte er kroner 100 000.
S√łknad skal sendast til postmottak@oygarden.kommune.no og merkast med ¬ęKunstprosjekt - Opplev √ėygarden¬ĽAmat√łrkulturr√•det √ėygarden er eit felles organ for kulturlivet i nye √ėygarden Kommune. (Tidlegare Fjell, Sund og √ėygarden kommuner).

Kulturr√•det er eit frivillig, partipolitisk n√łytralt og uavhengig organ for kulturorganisasjonar, lag, kulturgrupper, enkeltpersonar og lokale fagr√•d (som Folkeakademiene og Sotra Musikkr√•d). Amat√łrkulturr√•det √ėygarden skal arbeida for at innbyggjarane i den nye storkommunen skal f√• ein moglegheit til √• ut√łva og oppleva kultur ut fr√• sine respektive √łnske og behov.

Kulturr√•det skal vera ein positiv verdiskapar og p√•drivar i samfunnet for √• styrke vilk√•ra for amat√łrkulturen og fungera som ei drivkraft for kulturlivet. Arbeidet i kulturr√•det skal leggja vekt p√• frivillig innsats, demokrati, likeverd og lojalitet.
All kulturell aktivitet skal byggja på grunnverdiar som kulturglede, fellesskap, inkludering, meistring og oppleving.

Kulturrådet skal mellom anna:
  • Styrke kulturen si rolle og rammevilk√•r i regionen.
  • Styrke samarbeidet mellom alle frivillige kultur- og amat√łrkulturorganisasjoner i regionen.
  • Kulturr√•det skal vera eit felles taler√łyr for det frivillige kulturlivet andsynes politikarar, offentlege styresmakter og kulturlivet sine eigne fellesorganisasjonar.
  • Dokumentera og synliggjera breidden i kulturlivet.
  • Vera ein utviklingsarena og skapa m√łteplassar mellom det offentlege og kulturlivet.

Medlemskap
Alle kulturorganisasjonar som har sitt virke innanfor amat√łrkulturlivet og/eller som har hovudvekta av arbeidet sitt innanfor amat√łrkulturomr√•det kan vera medlem av kulturr√•det. Medlemskap i r√•det er gyldig n√•r laget/organisasjonen har stadfesta medlemskapen, og har ein ansvarleg kontaktperson vald av medlemsorganisasjonen.